سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Computational Modelling for Efficient Transdentinal Drug Delivery

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0090.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Agathoklis D. Passos, Dimitris Tziafas, Aikaterini A. Mouza, Spiros V. Paras

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0090.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0090.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Agathoklis D. Passos, Dimitris Tziafas, Aikaterini A. Mouza, Spiros V. Paras},
  title = {Computational Modelling for Efficient Transdentinal Drug Delivery}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0090.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0090.v1
TI - Computational Modelling for Efficient Transdentinal Drug Delivery
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Agathoklis D. Passos, Dimitris Tziafas, Aikaterini A. Mouza, Spiros V. Paras
Agathoklis D. Passos, Dimitris Tziafas, Aikaterini A. Mouza, Spiros V. Paras, T. (2017). Computational Modelling for Efficient Transdentinal Drug Delivery. doi:10.20944/preprints201711.0090.v1
“Computational Modelling for Efficient Transdentinal Drug Delivery.” (2017) - Author: Agathoklis D. Passos, Dimitris Tziafas, Aikaterini A. Mouza, Spiros V. Paras