سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Life events in schizoaffective disorder: a systematic review

ISSN کد : 0165-0327

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jad.2017.11.076

سال انتشار : 2017

نویسنده : Chrysoula Ch. Vardaxi, Xenia Gonda, Konstantinos N. Fountoulakis

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jad.2017.11.076},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.076},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Chrysoula Ch. Vardaxi, Xenia Gonda, Konstantinos N. Fountoulakis},
  title = {Life events in schizoaffective disorder: a systematic review}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jad.2017.11.076
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.076
TI - Life events in schizoaffective disorder: a systematic review
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Chrysoula Ch. Vardaxi, Xenia Gonda, Konstantinos N. Fountoulakis
Chrysoula Ch. Vardaxi, Xenia Gonda, Konstantinos N. Fountoulakis, T. (2017). Life events in schizoaffective disorder: a systematic review. doi:10.1016/j.jad.2017.11.076
“Life events in schizoaffective disorder: a systematic review.” (2017) - Author: Chrysoula Ch. Vardaxi, Xenia Gonda, Konstantinos N. Fountoulakis