سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P198 Feno and blood eosinophils as biomarkers in predicting asthma exacerbations

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {},
  title = {P198 Feno and blood eosinophils as biomarkers in predicting asthma exacerbations}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465
TI - P198 Feno and blood eosinophils as biomarkers in predicting asthma exacerbations
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -
, T. (2017). P198 Feno and blood eosinophils as biomarkers in predicting asthma exacerbations. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.465
“P198 Feno and blood eosinophils as biomarkers in predicting asthma exacerbations.” (2017)