سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Error in Byline

ISSN کد : 2168-6181

ناشر : American Medical Association (AMA)

DOI کد :

10.1001/jamaoto.2017.2498

صفحه : 1150

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1001/jamaoto.2017.2498},
  url = {http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2017.2498},
  year = 2017,
  publisher = {American Medical Association (AMA)},
  pages = {10.1001/jamaoto.2017.2498},
  author = {},
  title = {Error in Byline}
}
TY - DATA
DO - 10.1001/jamaoto.2017.2498
UR - http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2017.2498
TI - Error in Byline
PY - 2017
PB - American Medical Association (AMA)
SP - 10.1001/jamaoto.2017.2498
AU -
, T. (2017). Error in Byline. doi:10.1001/jamaoto.2017.2498
“Error in Byline.” (2017), Page: 1150