سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Highlights

ISSN کد : 2168-6181

ناشر : American Medical Association (AMA)

DOI کد :

10.1001/jamaoto.2016.1410

صفحه : 1067

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1001/jamaoto.2016.1410},
  url = {http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2016.1410},
  year = 2017,
  publisher = {American Medical Association (AMA)},
  pages = {10.1001/jamaoto.2016.1410},
  author = {},
  title = {Highlights}
}
TY - DATA
DO - 10.1001/jamaoto.2016.1410
UR - http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2016.1410
TI - Highlights
PY - 2017
PB - American Medical Association (AMA)
SP - 10.1001/jamaoto.2016.1410
AU -
, T. (2017). Highlights. doi:10.1001/jamaoto.2016.1410
“Highlights.” (2017), Page: 1067