سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Commentary: Telomere Diagnostics for Pancreatic Neoplasms and Cysts

ISSN کد : 1525-1578

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jmoldx.2017.11.001

سال انتشار : 2017

نویسنده : Loren Joseph

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jmoldx.2017.11.001},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2017.11.001},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Loren Joseph},
  title = {Commentary: Telomere Diagnostics for Pancreatic Neoplasms and Cysts}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jmoldx.2017.11.001
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2017.11.001
TI - Commentary: Telomere Diagnostics for Pancreatic Neoplasms and Cysts
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Loren Joseph
Loren Joseph, T. (2017). Commentary: Telomere Diagnostics for Pancreatic Neoplasms and Cysts. doi:10.1016/j.jmoldx.2017.11.001
“Commentary: Telomere Diagnostics for Pancreatic Neoplasms and Cysts.” (2017) - Author: Loren Joseph