سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Greeting From the Chairman

ISSN کد : 1556-9845

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/imi.0000000000000416

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Tohru Asai

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/imi.0000000000000416},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/imi.0000000000000416},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/imi.0000000000000416},
  author = {Tohru Asai},
  title = {Greeting From the Chairman}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/imi.0000000000000416
UR - http://dx.doi.org/10.1097/imi.0000000000000416
TI - Greeting From the Chairman
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/imi.0000000000000416
AU -Tohru Asai
Tohru Asai, T. (2017). Greeting From the Chairman. doi:10.1097/imi.0000000000000416
“Greeting From the Chairman.” (2017) - Author: Tohru Asai, Page: 1