سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms

ISSN کد : 0099-2399

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.joen.2017.08.023

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vasileios Kapralos, Andreas Koutroulis, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde, Håkon Valen Rukke

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.joen.2017.08.023},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2017.08.023},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Vasileios Kapralos, Andreas Koutroulis, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde, Håkon Valen Rukke},
  title = {Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.joen.2017.08.023
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2017.08.023
TI - Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Vasileios Kapralos, Andreas Koutroulis, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde, Håkon Valen Rukke
Vasileios Kapralos, Andreas Koutroulis, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde, Håkon Valen Rukke, T. (2017). Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms. doi:10.1016/j.joen.2017.08.023
“Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms.” (2017) - Author: Vasileios Kapralos, Andreas Koutroulis, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde, Håkon Valen Rukke