سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Dose-dependent spatiotemporal responses of mammalian cells to an alkylating agent

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215764

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ann Rancourt, Sachiko Sato, Masahiko S. Satoh

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215764},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215764},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Ann Rancourt, Sachiko Sato, Masahiko S. Satoh},
  title = {Dose-dependent spatiotemporal responses of mammalian cells to an alkylating agent}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215764
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215764
TI - Dose-dependent spatiotemporal responses of mammalian cells to an alkylating agent
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Ann Rancourt, Sachiko Sato, Masahiko S. Satoh
Ann Rancourt, Sachiko Sato, Masahiko S. Satoh, T. (2017). Dose-dependent spatiotemporal responses of mammalian cells to an alkylating agent. doi:10.1101/215764
“Dose-dependent spatiotemporal responses of mammalian cells to an alkylating agent.” (2017) - Author: Ann Rancourt, Sachiko Sato, Masahiko S. Satoh