سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The mechanical enhancement of cancer cell invasion

ISSN کد : 1948-5956

ناشر : OMICS Publishing Group

DOI کد :

10.4172/1948-5956-c1-111

سال انتشار : 2017

نویسنده : Karen A Beningo

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.4172/1948-5956-c1-111},
  url = {http://dx.doi.org/10.4172/1948-5956-c1-111},
  year = 2017,
  publisher = {OMICS Publishing Group},
  pages = {},
  author = {Karen A Beningo},
  title = {The mechanical enhancement of cancer cell invasion}
}
TY - DATA
DO - 10.4172/1948-5956-c1-111
UR - http://dx.doi.org/10.4172/1948-5956-c1-111
TI - The mechanical enhancement of cancer cell invasion
PY - 2017
PB - OMICS Publishing Group
SP - 
AU -Karen A Beningo
Karen A Beningo, T. (2017). The mechanical enhancement of cancer cell invasion. doi:10.4172/1948-5956-c1-111
“The mechanical enhancement of cancer cell invasion.” (2017) - Author: Karen A Beningo