سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Stigma and its association with glycemic control and hypoglycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes, a cross-sectional study

ناشر : JMIR Publications Inc.

DOI کد :

10.2196/preprints.9432

سال انتشار : 2017

نویسنده : Anne-Sophie Brazeau, Meranda Nakhla, Michael Wright, M�lanie Henderson, Constadina Panagiotopoulos, Dani�le Pacaud, Patricia Kearns, Elham Rahme, Deborah Da Costa, Kaberi Dasgupta

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.2196/preprints.9432},
  url = {http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9432},
  year = 2017,
  publisher = {JMIR Publications Inc.},
  pages = {},
  author = {Anne-Sophie Brazeau, Meranda Nakhla, Michael Wright, M�lanie Henderson, Constadina Panagiotopoulos, Dani�le Pacaud, Patricia Kearns, Elham Rahme, Deborah Da Costa, Kaberi Dasgupta},
  title = {Stigma and its association with glycemic control and hypoglycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes, a cross-sectional study}
}
TY - DATA
DO - 10.2196/preprints.9432
UR - http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9432
TI - Stigma and its association with glycemic control and hypoglycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes, a cross-sectional study
PY - 2017
PB - JMIR Publications Inc.
SP - 
AU -Anne-Sophie Brazeau, Meranda Nakhla, Michael Wright, M�lanie Henderson, Constadina Panagiotopoulos, Dani�le Pacaud, Patricia Kearns, Elham Rahme, Deborah Da Costa, Kaberi Dasgupta
Anne-Sophie Brazeau, Meranda Nakhla, Michael Wright, M�lanie Henderson, Constadina Panagiotopoulos, Dani�le Pacaud, Patricia Kearns, Elham Rahme, Deborah Da Costa, Kaberi Dasgupta, T. (2017). Stigma and its association with glycemic control and hypoglycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes, a cross-sectional study. doi:10.2196/preprints.9432
“Stigma and its association with glycemic control and hypoglycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes, a cross-sectional study.” (2017) - Author: Anne-Sophie Brazeau, Meranda Nakhla, Michael Wright, M�lanie Henderson, Constadina Panagiotopoulos, Dani�le Pacaud, Patricia Kearns, Elham Rahme, Deborah Da Costa, Kaberi Dasgupta