سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : FIBRONECTIN EXPRESSION PATTERN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION.

ISSN کد : 2320-5407

ناشر : International Journal Of Advanced Research

DOI کد :

10.21474/ijar01/5576

صفحه : 684-694

سال انتشار : 2017

نویسنده : TaghreedAbdul RasoolAli, , MayFadhilAl Habib

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21474/ijar01/5576},
  url = {http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/5576},
  year = 2017,
  publisher = {International Journal Of Advanced Research},
  pages = {10.21474/ijar01/5576},
  author = {TaghreedAbdul RasoolAli, , MayFadhilAl Habib},
  title = {FIBRONECTIN EXPRESSION PATTERN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION.}
}
TY - DATA
DO - 10.21474/ijar01/5576
UR - http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/5576
TI - FIBRONECTIN EXPRESSION PATTERN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION.
PY - 2017
PB - International Journal Of Advanced Research
SP - 10.21474/ijar01/5576
AU -TaghreedAbdul RasoolAli, , MayFadhilAl Habib
TaghreedAbdul RasoolAli, , MayFadhilAl Habib, T. (2017). FIBRONECTIN EXPRESSION PATTERN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION.. doi:10.21474/ijar01/5576
“FIBRONECTIN EXPRESSION PATTERN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION..” (2017) - Author: TaghreedAbdul RasoolAli, , MayFadhilAl Habib, Page: 684-694