سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Rheumatic Mitral Stenosis

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-54039-9_2

صفحه : 113-186

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-54039-9_2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54039-9_2},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-54039-9_2},
  author = {Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi},
  title = {Rheumatic Mitral Stenosis}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-54039-9_2
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54039-9_2
TI - Rheumatic Mitral Stenosis
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-54039-9_2
AU -Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi
Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi, T. (2017). Rheumatic Mitral Stenosis. doi:10.1007/978-3-319-54039-9_2
“Rheumatic Mitral Stenosis.” (2017) - Author: Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi, Page: 113-186