سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Degenerative Mitral Valve Disease

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-54039-9_1

صفحه : 1-112

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-54039-9_1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54039-9_1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-54039-9_1},
  author = {Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi},
  title = {Degenerative Mitral Valve Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-54039-9_1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54039-9_1
TI - Degenerative Mitral Valve Disease
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-54039-9_1
AU -Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi
Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi, T. (2017). Degenerative Mitral Valve Disease. doi:10.1007/978-3-319-54039-9_1
“Degenerative Mitral Valve Disease.” (2017) - Author: Hakimeh Sadeghian, Zahra Savand-Roomi, Page: 1-112