سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P148 Idiopathic pulmonary fibrosis: “lost in the system” in the north west of england?

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290

سال انتشار : 2017

نویسنده : T Lodhi, C Leonard, R Abdulqawi, H Morris, N Chaudhuri

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {T Lodhi, C Leonard, R Abdulqawi, H Morris, N Chaudhuri},
  title = {P148 Idiopathic pulmonary fibrosis: “lost in the system” in the north west of england?}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290
TI - P148 Idiopathic pulmonary fibrosis: “lost in the system” in the north west of england?
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -T Lodhi, C Leonard, R Abdulqawi, H Morris, N Chaudhuri
T Lodhi, C Leonard, R Abdulqawi, H Morris, N Chaudhuri, T. (2017). P148 Idiopathic pulmonary fibrosis: “lost in the system” in the north west of england?. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.290
“P148 Idiopathic pulmonary fibrosis: “lost in the system” in the north west of england?.” (2017) - Author: T Lodhi, C Leonard, R Abdulqawi, H Morris, N Chaudhuri