سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Family Therapy Skills and Techniques in Action

ناشر : Routledge

DOI کد :

10.4324/9781315728216

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.4324/9781315728216},
  url = {http://dx.doi.org/10.4324/9781315728216},
  year = 2017,
  publisher = {Routledge},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Family Therapy Skills and Techniques in Action}
}
TY - DATA
DO - 10.4324/9781315728216
UR - http://dx.doi.org/10.4324/9781315728216
TI - Family Therapy Skills and Techniques in Action
PY - 2017
PB - Routledge
SP - 
AU -
, T. (2017). Family Therapy Skills and Techniques in Action. doi:10.4324/9781315728216
“Family Therapy Skills and Techniques in Action.” (2017)