سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P2 Using an app to detect early ethambutol toxicity

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144

سال انتشار : 2017

نویسنده : E Batalla-Duran, R Unsworth

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {E Batalla-Duran, R Unsworth},
  title = {P2 Using an app to detect early ethambutol toxicity}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144
TI - P2 Using an app to detect early ethambutol toxicity
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -E Batalla-Duran, R Unsworth
E Batalla-Duran, R Unsworth, T. (2017). P2 Using an app to detect early ethambutol toxicity. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.144
“P2 Using an app to detect early ethambutol toxicity.” (2017) - Author: E Batalla-Duran, R Unsworth