سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P112 Incidence and clinical outcomes of pulmonary infection with achromobacter spp

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254

سال انتشار : 2017

نویسنده : ZA Syed, W Flight

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {ZA Syed, W Flight},
  title = {P112 Incidence and clinical outcomes of pulmonary infection with achromobacter spp}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254
TI - P112 Incidence and clinical outcomes of pulmonary infection with achromobacter spp
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -ZA Syed, W Flight
ZA Syed, W Flight, T. (2017). P112 Incidence and clinical outcomes of pulmonary infection with achromobacter spp. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.254
“P112 Incidence and clinical outcomes of pulmonary infection with achromobacter spp.” (2017) - Author: ZA Syed, W Flight