سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Reply to Letter to the Editor

ISSN کد : 0022-3468

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041

سال انتشار : 2017

نویسنده : Joseph Church, Samir Gadepalli

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Joseph Church, Samir Gadepalli},
  title = {Reply to Letter to the Editor}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041
TI - Reply to Letter to the Editor
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Joseph Church, Samir Gadepalli
Joseph Church, Samir Gadepalli, T. (2017). Reply to Letter to the Editor. doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.11.041
“Reply to Letter to the Editor.” (2017) - Author: Joseph Church, Samir Gadepalli