سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Generation of Mouse-Zebrafish Hematopoietic Tissue Chimeric Embryos for Hematopoiesis and Host-Pathogen Interaction Studies

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/216895

سال انتشار : 2017

نویسنده : Margarita M. Parada-Kusz, Anne Clatworthy, Elliott J. Hagedorn, Cristina Penaranda, Anil V. Nair, Jonathan E. Henninger, Christoph Ernst, Brian Li, Raquel Riquelme, Humberto Jijon, Eduardo J. Villablanca, Leonard I. Zon, Deborah Hung, Miguel Allende

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/216895},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/216895},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Margarita M. Parada-Kusz, Anne Clatworthy, Elliott J. Hagedorn, Cristina Penaranda, Anil V. Nair, Jonathan E. Henninger, Christoph Ernst, Brian Li, Raquel Riquelme, Humberto Jijon, Eduardo J. Villablanca, Leonard I. Zon, Deborah Hung, Miguel Allende},
  title = {Generation of Mouse-Zebrafish Hematopoietic Tissue Chimeric Embryos for Hematopoiesis and Host-Pathogen Interaction Studies}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/216895
UR - http://dx.doi.org/10.1101/216895
TI - Generation of Mouse-Zebrafish Hematopoietic Tissue Chimeric Embryos for Hematopoiesis and Host-Pathogen Interaction Studies
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Margarita M. Parada-Kusz, Anne Clatworthy, Elliott J. Hagedorn, Cristina Penaranda, Anil V. Nair, Jonathan E. Henninger, Christoph Ernst, Brian Li, Raquel Riquelme, Humberto Jijon, Eduardo J. Villablanca, Leonard I. Zon, Deborah Hung, Miguel Allende
Margarita M. Parada-Kusz, Anne Clatworthy, Elliott J. Hagedorn, Cristina Penaranda, Anil V. Nair, Jonathan E. Henninger, Christoph Ernst, Brian Li, Raquel Riquelme, Humberto Jijon, Eduardo J. Villablanca, Leonard I. Zon, Deborah Hung, Miguel Allende, T. (2017). Generation of Mouse-Zebrafish Hematopoietic Tissue Chimeric Embryos for Hematopoiesis and Host-Pathogen Interaction Studies. doi:10.1101/216895
“Generation of Mouse-Zebrafish Hematopoietic Tissue Chimeric Embryos for Hematopoiesis and Host-Pathogen Interaction Studies.” (2017) - Author: Margarita M. Parada-Kusz, Anne Clatworthy, Elliott J. Hagedorn, Cristina Penaranda, Anil V. Nair, Jonathan E. Henninger, Christoph Ernst, Brian Li, Raquel Riquelme, Humberto Jijon, Eduardo J. Villablanca, Leonard I. Zon, Deborah Hung, Miguel Allende