سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Ventricular Tachycardia Ablation

ISSN کد : 2405-500X

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jacep.2017.08.004

سال انتشار : 2017

نویسنده : John L. Sapp, Marc W. Deyell

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jacep.2017.08.004},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jacep.2017.08.004},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {John L. Sapp, Marc W. Deyell},
  title = {Ventricular Tachycardia Ablation}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jacep.2017.08.004
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jacep.2017.08.004
TI - Ventricular Tachycardia Ablation
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -John L. Sapp, Marc W. Deyell
John L. Sapp, Marc W. Deyell, T. (2017). Ventricular Tachycardia Ablation. doi:10.1016/j.jacep.2017.08.004
“Ventricular Tachycardia Ablation.” (2017) - Author: John L. Sapp, Marc W. Deyell