سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Trans-axillary endoscopic thyroidectomy - technique

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep1291

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jaime Vilaca, Susana Graca, Paula Mendes

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep1291},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep1291},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Jaime Vilaca, Susana Graca, Paula Mendes},
  title = {Trans-axillary endoscopic thyroidectomy - technique}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep1291
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep1291
TI - Trans-axillary endoscopic thyroidectomy - technique
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Jaime Vilaca, Susana Graca, Paula Mendes
Jaime Vilaca, Susana Graca, Paula Mendes, T. (2017). Trans-axillary endoscopic thyroidectomy - technique. doi:10.1530/endoabs.49.ep1291
“Trans-axillary endoscopic thyroidectomy - technique.” (2017) - Author: Jaime Vilaca, Susana Graca, Paula Mendes