سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P92 Efficacy of beta blockers prescribed among copd patients with concomitant heart failure

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234

سال انتشار : 2017

نویسنده : S Ashraf, A Ashraf

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {S Ashraf, A Ashraf},
  title = {P92 Efficacy of beta blockers prescribed among copd patients with concomitant heart failure}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234
TI - P92 Efficacy of beta blockers prescribed among copd patients with concomitant heart failure
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -S Ashraf, A Ashraf
S Ashraf, A Ashraf, T. (2017). P92 Efficacy of beta blockers prescribed among copd patients with concomitant heart failure. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.234
“P92 Efficacy of beta blockers prescribed among copd patients with concomitant heart failure.” (2017) - Author: S Ashraf, A Ashraf