سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : How a Combination of Traditional and Alternative Therapy Can Help Fight Drug Addiction

ISSN کد : 2329-6488

ناشر : OMICS Publishing Group

DOI کد :

10.4172/2329-6488.1000283

سال انتشار : 2017

نویسنده : Pat McGraw

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.4172/2329-6488.1000283},
  url = {http://dx.doi.org/10.4172/2329-6488.1000283},
  year = 2017,
  publisher = {OMICS Publishing Group},
  pages = {},
  author = {Pat McGraw},
  title = {How a Combination of Traditional and Alternative Therapy Can Help Fight Drug Addiction}
}
TY - DATA
DO - 10.4172/2329-6488.1000283
UR - http://dx.doi.org/10.4172/2329-6488.1000283
TI - How a Combination of Traditional and Alternative Therapy Can Help Fight Drug Addiction
PY - 2017
PB - OMICS Publishing Group
SP - 
AU -Pat McGraw
Pat McGraw, T. (2017). How a Combination of Traditional and Alternative Therapy Can Help Fight Drug Addiction. doi:10.4172/2329-6488.1000283
“How a Combination of Traditional and Alternative Therapy Can Help Fight Drug Addiction.” (2017) - Author: Pat McGraw