سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Letter to the Editor: Better Reporting Needed for Cosmetics and Women’s Health

ISSN کد : 0002-9378

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.ajog.2017.11.558

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jessica R. Walter, Saya L. Jacob, Shuai Xu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.ajog.2017.11.558},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2017.11.558},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Jessica R. Walter, Saya L. Jacob, Shuai Xu},
  title = {Letter to the Editor: Better Reporting Needed for Cosmetics and Women’s Health}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.ajog.2017.11.558
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2017.11.558
TI - Letter to the Editor: Better Reporting Needed for Cosmetics and Women’s Health
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Jessica R. Walter, Saya L. Jacob, Shuai Xu
Jessica R. Walter, Saya L. Jacob, Shuai Xu, T. (2017). Letter to the Editor: Better Reporting Needed for Cosmetics and Women’s Health. doi:10.1016/j.ajog.2017.11.558
“Letter to the Editor: Better Reporting Needed for Cosmetics and Women’s Health.” (2017) - Author: Jessica R. Walter, Saya L. Jacob, Shuai Xu