سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Hoarding disorder: epidemiology, genetics and diagnostics

ISSN کد : 0924-977X

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s0924-977x(17)31104-5

صفحه : S574

سال انتشار : 2017

نویسنده : D. Mataix-Cols

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s0924-977x(17)31104-5},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s0924-977x(17)31104-5},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/s0924-977x(17)31104-5},
  author = {D. Mataix-Cols},
  title = {Hoarding disorder: epidemiology, genetics and diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s0924-977x(17)31104-5
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s0924-977x(17)31104-5
TI - Hoarding disorder: epidemiology, genetics and diagnostics
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/s0924-977x(17)31104-5
AU -D. Mataix-Cols
D. Mataix-Cols, T. (2017). Hoarding disorder: epidemiology, genetics and diagnostics. doi:10.1016/s0924-977x(17)31104-5
“Hoarding disorder: epidemiology, genetics and diagnostics.” (2017) - Author: D. Mataix-Cols, Page: S574