سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A precision medicine approach to haematological malignancies

ISSN کد : 2352-3026

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s2352-3026(17)30213-2

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jean-Pierre Bourquin

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s2352-3026(17)30213-2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s2352-3026(17)30213-2},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Jean-Pierre Bourquin},
  title = {A precision medicine approach to haematological malignancies}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s2352-3026(17)30213-2
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s2352-3026(17)30213-2
TI - A precision medicine approach to haematological malignancies
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Jean-Pierre Bourquin
Jean-Pierre Bourquin, T. (2017). A precision medicine approach to haematological malignancies. doi:10.1016/s2352-3026(17)30213-2
“A precision medicine approach to haematological malignancies.” (2017) - Author: Jean-Pierre Bourquin