سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Age related clonal hematopoiesis (ARCH)

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-07-746453

صفحه : blood-2017-07-746453

سال انتشار : 2017

نویسنده : Liran I. Shlush

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-07-746453},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-746453},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-07-746453},
  author = {Liran I. Shlush},
  title = {Age related clonal hematopoiesis (ARCH)}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-07-746453
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-746453
TI - Age related clonal hematopoiesis (ARCH)
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-07-746453
AU -Liran I. Shlush
Liran I. Shlush, T. (2017). Age related clonal hematopoiesis (ARCH). doi:10.1182/blood-2017-07-746453
“Age related clonal hematopoiesis (ARCH).” (2017) - Author: Liran I. Shlush, Page: blood-2017-07-746453