سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Hungry bone syndrome after treatment of severe primary hyperparathyroidism

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep309

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ghizlane El Mghari, Nawal El Ansari

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep309},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep309},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Ghizlane El Mghari, Nawal El Ansari},
  title = {Hungry bone syndrome after treatment of severe primary hyperparathyroidism}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep309
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep309
TI - Hungry bone syndrome after treatment of severe primary hyperparathyroidism
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Ghizlane El Mghari, Nawal El Ansari
Ghizlane El Mghari, Nawal El Ansari, T. (2017). Hungry bone syndrome after treatment of severe primary hyperparathyroidism. doi:10.1530/endoabs.49.ep309
“Hungry bone syndrome after treatment of severe primary hyperparathyroidism.” (2017) - Author: Ghizlane El Mghari, Nawal El Ansari