سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A series of reviews on "Hematologic Disease at Older Age"

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-10-804625

صفحه : blood-2017-10-804625

سال انتشار : 2017

نویسنده : Bob Lowenberg

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-10-804625},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-10-804625},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-10-804625},
  author = {Bob Lowenberg},
  title = {A series of reviews on "Hematologic Disease at Older Age"}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-10-804625
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-10-804625
TI - A series of reviews on "Hematologic Disease at Older Age"
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-10-804625
AU -Bob Lowenberg
Bob Lowenberg, T. (2017). A series of reviews on "Hematologic Disease at Older Age". doi:10.1182/blood-2017-10-804625
“A series of reviews on "Hematologic Disease at Older Age".” (2017) - Author: Bob Lowenberg, Page: blood-2017-10-804625