سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : ‘The Art of Insulin Treatment:’ Diabetes, Insulin, and the 1920s

ISSN کد : 1041-3545, 1573-3645

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s10912-017-9493-x

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kirsten E. Gardner

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s10912-017-9493-x},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s10912-017-9493-x},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Kirsten E. Gardner},
  title = {‘The Art of Insulin Treatment:’ Diabetes, Insulin, and the 1920s}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s10912-017-9493-x
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s10912-017-9493-x
TI - ‘The Art of Insulin Treatment:’ Diabetes, Insulin, and the 1920s
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Kirsten E. Gardner
Kirsten E. Gardner, T. (2017). ‘The Art of Insulin Treatment:’ Diabetes, Insulin, and the 1920s. doi:10.1007/s10912-017-9493-x
“‘The Art of Insulin Treatment:’ Diabetes, Insulin, and the 1920s.” (2017) - Author: Kirsten E. Gardner