سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Equivocal preoperative imaging including 18F-fluorocholine PET-CT in primary hyperparathyroidism and nodular thyroid disease - case report

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep326

سال انتشار : 2017

نویسنده : Katerina Zajickova

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep326},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep326},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Katerina Zajickova},
  title = {Equivocal preoperative imaging including 18F-fluorocholine PET-CT in primary hyperparathyroidism and nodular thyroid disease - case report}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep326
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep326
TI - Equivocal preoperative imaging including 18F-fluorocholine PET-CT in primary hyperparathyroidism and nodular thyroid disease - case report
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Katerina Zajickova
Katerina Zajickova, T. (2017). Equivocal preoperative imaging including 18F-fluorocholine PET-CT in primary hyperparathyroidism and nodular thyroid disease - case report. doi:10.1530/endoabs.49.ep326
“Equivocal preoperative imaging including 18F-fluorocholine PET-CT in primary hyperparathyroidism and nodular thyroid disease - case report.” (2017) - Author: Katerina Zajickova