سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome (HPT-JT)

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep339

سال انتشار : 2017

نویسنده : KS Ahmed, M Sherlock, L Stassen, C Timon, ML Healy

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep339},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep339},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {KS Ahmed, M Sherlock, L Stassen, C Timon, ML Healy},
  title = {Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome (HPT-JT)}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep339
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep339
TI - Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome (HPT-JT)
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -KS Ahmed, M Sherlock, L Stassen, C Timon, ML Healy
KS Ahmed, M Sherlock, L Stassen, C Timon, ML Healy, T. (2017). Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome (HPT-JT). doi:10.1530/endoabs.49.ep339
“Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome (HPT-JT).” (2017) - Author: KS Ahmed, M Sherlock, L Stassen, C Timon, ML Healy