سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The changing face of primary hyperparathyroidism

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep276

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Alexios Travlos, Evaggelia Vogiatzi, Eleni Pantazi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep276},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep276},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Alexios Travlos, Evaggelia Vogiatzi, Eleni Pantazi},
  title = {The changing face of primary hyperparathyroidism}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep276
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep276
TI - The changing face of primary hyperparathyroidism
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Alexios Travlos, Evaggelia Vogiatzi, Eleni Pantazi
Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Alexios Travlos, Evaggelia Vogiatzi, Eleni Pantazi, T. (2017). The changing face of primary hyperparathyroidism. doi:10.1530/endoabs.49.ep276
“The changing face of primary hyperparathyroidism.” (2017) - Author: Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Alexios Travlos, Evaggelia Vogiatzi, Eleni Pantazi