سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Secondary hyperparathyroidism and its implication on bone mineral density in patients with different stages of chronic kidney disease

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep242

سال انتشار : 2017

نویسنده : Natalia Karlovich

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep242},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep242},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Natalia Karlovich},
  title = {Secondary hyperparathyroidism and its implication on bone mineral density in patients with different stages of chronic kidney disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep242
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep242
TI - Secondary hyperparathyroidism and its implication on bone mineral density in patients with different stages of chronic kidney disease
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Natalia Karlovich
Natalia Karlovich, T. (2017). Secondary hyperparathyroidism and its implication on bone mineral density in patients with different stages of chronic kidney disease. doi:10.1530/endoabs.49.ep242
“Secondary hyperparathyroidism and its implication on bone mineral density in patients with different stages of chronic kidney disease.” (2017) - Author: Natalia Karlovich