سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : As clear as mud: an atypical case of primary hyperparathyroidism

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep321

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jessica Lai, Navin Niles, Namson Lau

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep321},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep321},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Jessica Lai, Navin Niles, Namson Lau},
  title = {As clear as mud: an atypical case of primary hyperparathyroidism}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep321
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep321
TI - As clear as mud: an atypical case of primary hyperparathyroidism
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Jessica Lai, Navin Niles, Namson Lau
Jessica Lai, Navin Niles, Namson Lau, T. (2017). As clear as mud: an atypical case of primary hyperparathyroidism. doi:10.1530/endoabs.49.ep321
“As clear as mud: an atypical case of primary hyperparathyroidism.” (2017) - Author: Jessica Lai, Navin Niles, Namson Lau