سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A case of hypercalcaemia in Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.48.wf1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Niki Margari, William Drake

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.48.wf1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.wf1},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Niki Margari, William Drake},
  title = {A case of hypercalcaemia in Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.48.wf1
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.wf1
TI - A case of hypercalcaemia in Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Niki Margari, William Drake
Niki Margari, William Drake, T. (2017). A case of hypercalcaemia in Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. doi:10.1530/endoabs.48.wf1
“A case of hypercalcaemia in Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome.” (2017) - Author: Niki Margari, William Drake