سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Haeckel’s Embryos: Images, Evolution and Fraud, written by Nick Hopwood

ISSN کد : 0394-7394, 1825-3911

ناشر : Brill Academic Publishers

DOI کد :

10.1163/18253911-03203015

صفحه : 791-793

سال انتشار : 2017

نویسنده : Liborio Dibattista

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1163/18253911-03203015},
  url = {http://dx.doi.org/10.1163/18253911-03203015},
  year = 2017,
  publisher = {Brill Academic Publishers},
  pages = {10.1163/18253911-03203015},
  author = {Liborio Dibattista},
  title = {Haeckel’s Embryos: Images, Evolution and Fraud, written by Nick Hopwood}
}
TY - DATA
DO - 10.1163/18253911-03203015
UR - http://dx.doi.org/10.1163/18253911-03203015
TI - Haeckel’s Embryos: Images, Evolution and Fraud, written by Nick Hopwood
PY - 2017
PB - Brill Academic Publishers
SP - 10.1163/18253911-03203015
AU -Liborio Dibattista
Liborio Dibattista, T. (2017). Haeckel’s Embryos: Images, Evolution and Fraud, written by Nick Hopwood. doi:10.1163/18253911-03203015
“Haeckel’s Embryos: Images, Evolution and Fraud, written by Nick Hopwood.” (2017) - Author: Liborio Dibattista, Page: 791-793