سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Cover Image

ISSN کد : 1043-3074

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/hed.25027

صفحه : C1-C1

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/hed.25027},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/hed.25027},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {10.1002/hed.25027},
  author = {},
  title = {Cover Image}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/hed.25027
UR - http://dx.doi.org/10.1002/hed.25027
TI - Cover Image
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 10.1002/hed.25027
AU -
, T. (2017). Cover Image. doi:10.1002/hed.25027
“Cover Image.” (2017), Page: C1-C1