سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Issue Information - Contents

ISSN کد : 1043-3074

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/hed.24625

صفحه : 2365-2367

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/hed.24625},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/hed.24625},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {10.1002/hed.24625},
  author = {},
  title = {Issue Information - Contents}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/hed.24625
UR - http://dx.doi.org/10.1002/hed.24625
TI - Issue Information - Contents
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 10.1002/hed.24625
AU -
, T. (2017). Issue Information - Contents. doi:10.1002/hed.24625
“Issue Information - Contents.” (2017), Page: 2365-2367