سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The Next 19 Years of the American Head and Neck Society

ISSN کد : 2168-6181

ناشر : American Medical Association (AMA)

DOI کد :

10.1001/jamaoto.2017.1840

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jeffrey N. Myers

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1001/jamaoto.2017.1840},
  url = {http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2017.1840},
  year = 2017,
  publisher = {American Medical Association (AMA)},
  pages = {},
  author = {Jeffrey N. Myers},
  title = {The Next 19 Years of the American Head and Neck Society}
}
TY - DATA
DO - 10.1001/jamaoto.2017.1840
UR - http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2017.1840
TI - The Next 19 Years of the American Head and Neck Society
PY - 2017
PB - American Medical Association (AMA)
SP - 
AU -Jeffrey N. Myers
Jeffrey N. Myers, T. (2017). The Next 19 Years of the American Head and Neck Society. doi:10.1001/jamaoto.2017.1840
“The Next 19 Years of the American Head and Neck Society.” (2017) - Author: Jeffrey N. Myers