سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P250 A national study of non-invasive ventilation and clinical outcomes in cystic fibrosis

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392

سال انتشار : 2017

نویسنده : O Archangelidi, NJ Simmonds, SB Carr, P Cullinan

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {O Archangelidi, NJ Simmonds, SB Carr, P Cullinan},
  title = {P250 A national study of non-invasive ventilation and clinical outcomes in cystic fibrosis}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392
TI - P250 A national study of non-invasive ventilation and clinical outcomes in cystic fibrosis
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -O Archangelidi, NJ Simmonds, SB Carr, P Cullinan
O Archangelidi, NJ Simmonds, SB Carr, P Cullinan, T. (2017). P250 A national study of non-invasive ventilation and clinical outcomes in cystic fibrosis. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.392
“P250 A national study of non-invasive ventilation and clinical outcomes in cystic fibrosis.” (2017) - Author: O Archangelidi, NJ Simmonds, SB Carr, P Cullinan