سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : M24 Do antifibrotics impact on lung transplantation outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis?

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446

سال انتشار : 2017

نویسنده : YK Huong, V Dhunnoo, C Leonard, R Venkateswaran, N Chaudhuri

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {YK Huong, V Dhunnoo, C Leonard, R Venkateswaran, N Chaudhuri},
  title = {M24 Do antifibrotics impact on lung transplantation outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis?}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446
TI - M24 Do antifibrotics impact on lung transplantation outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis?
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -YK Huong, V Dhunnoo, C Leonard, R Venkateswaran, N Chaudhuri
YK Huong, V Dhunnoo, C Leonard, R Venkateswaran, N Chaudhuri, T. (2017). M24 Do antifibrotics impact on lung transplantation outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis?. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.446
“M24 Do antifibrotics impact on lung transplantation outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis?.” (2017) - Author: YK Huong, V Dhunnoo, C Leonard, R Venkateswaran, N Chaudhuri