سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : M25 Weight loss has a significant impact on anti-fibrotic drug tolerance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447

سال انتشار : 2017

نویسنده : RDC Moon, E Barker, S Agnew, J Sutcliffe, A Kwok, LG Spencer

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {RDC Moon, E Barker, S Agnew, J Sutcliffe, A Kwok, LG Spencer},
  title = {M25 Weight loss has a significant impact on anti-fibrotic drug tolerance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447
TI - M25 Weight loss has a significant impact on anti-fibrotic drug tolerance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -RDC Moon, E Barker, S Agnew, J Sutcliffe, A Kwok, LG Spencer
RDC Moon, E Barker, S Agnew, J Sutcliffe, A Kwok, LG Spencer, T. (2017). M25 Weight loss has a significant impact on anti-fibrotic drug tolerance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.447
“M25 Weight loss has a significant impact on anti-fibrotic drug tolerance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.” (2017) - Author: RDC Moon, E Barker, S Agnew, J Sutcliffe, A Kwok, LG Spencer