سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P174 A multicenter, retrospective study into early mortality in acute pulmonary embolism

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316

سال انتشار : 2017

نویسنده : NM Batt, A Radford, K Milinis, K Saraya

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {NM Batt, A Radford, K Milinis, K Saraya},
  title = {P174 A multicenter, retrospective study into early mortality in acute pulmonary embolism}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316
TI - P174 A multicenter, retrospective study into early mortality in acute pulmonary embolism
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -NM Batt, A Radford, K Milinis, K Saraya
NM Batt, A Radford, K Milinis, K Saraya, T. (2017). P174 A multicenter, retrospective study into early mortality in acute pulmonary embolism. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.316
“P174 A multicenter, retrospective study into early mortality in acute pulmonary embolism.” (2017) - Author: NM Batt, A Radford, K Milinis, K Saraya