سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P75 Self-reported staff knowledge, confidence and skills to deliver patient education in pulmonary rehabilitation

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217

سال انتشار : 2017

نویسنده : CLA Bourne, NY Gardiner, MW Orme, SJ Singh

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {CLA Bourne, NY Gardiner, MW Orme, SJ Singh},
  title = {P75 Self-reported staff knowledge, confidence and skills to deliver patient education in pulmonary rehabilitation}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217
TI - P75 Self-reported staff knowledge, confidence and skills to deliver patient education in pulmonary rehabilitation
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -CLA Bourne, NY Gardiner, MW Orme, SJ Singh
CLA Bourne, NY Gardiner, MW Orme, SJ Singh, T. (2017). P75 Self-reported staff knowledge, confidence and skills to deliver patient education in pulmonary rehabilitation. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.217
“P75 Self-reported staff knowledge, confidence and skills to deliver patient education in pulmonary rehabilitation.” (2017) - Author: CLA Bourne, NY Gardiner, MW Orme, SJ Singh