سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Uyghur Conceptions of Family and Society

ناشر : Routledge

DOI کد :

10.4324/9781315222806

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.4324/9781315222806},
  url = {http://dx.doi.org/10.4324/9781315222806},
  year = 2017,
  publisher = {Routledge},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Uyghur Conceptions of Family and Society}
}
TY - DATA
DO - 10.4324/9781315222806
UR - http://dx.doi.org/10.4324/9781315222806
TI - Uyghur Conceptions of Family and Society
PY - 2017
PB - Routledge
SP - 
AU -
, T. (2017). Uyghur Conceptions of Family and Society. doi:10.4324/9781315222806
“Uyghur Conceptions of Family and Society.” (2017)