سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : S48 Septal angle on mri predicts combined pre and post capillary pulmonary hypertension

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54

سال انتشار : 2017

نویسنده : CS Johns, JM Wild, S Rajaram, E Tubman, D Capener, C Elliot, R Condliffe, A Charalampopoulos, DG Kiely, AJ Swift

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {CS Johns, JM Wild, S Rajaram, E Tubman, D Capener, C Elliot, R Condliffe, A Charalampopoulos, DG Kiely, AJ Swift},
  title = {S48 Septal angle on mri predicts combined pre and post capillary pulmonary hypertension}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54
TI - S48 Septal angle on mri predicts combined pre and post capillary pulmonary hypertension
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -CS Johns, JM Wild, S Rajaram, E Tubman, D Capener, C Elliot, R Condliffe, A Charalampopoulos, DG Kiely, AJ Swift
CS Johns, JM Wild, S Rajaram, E Tubman, D Capener, C Elliot, R Condliffe, A Charalampopoulos, DG Kiely, AJ Swift, T. (2017). S48 Septal angle on mri predicts combined pre and post capillary pulmonary hypertension. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.54
“S48 Septal angle on mri predicts combined pre and post capillary pulmonary hypertension.” (2017) - Author: CS Johns, JM Wild, S Rajaram, E Tubman, D Capener, C Elliot, R Condliffe, A Charalampopoulos, DG Kiely, AJ Swift