سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : S112 Conditioned media from human pulmonary arterial endothelial cells treated with hepcidin or haemoglobin cause proliferation and migration of human pulmonary artery smooth muscle cells

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118

سال انتشار : 2017

نویسنده : T Shackshaft, SJ Wort, GJ Quinlan, L Ramakrishnan

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {T Shackshaft, SJ Wort, GJ Quinlan, L Ramakrishnan},
  title = {S112 Conditioned media from human pulmonary arterial endothelial cells treated with hepcidin or haemoglobin cause proliferation and migration of human pulmonary artery smooth muscle cells}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118
TI - S112 Conditioned media from human pulmonary arterial endothelial cells treated with hepcidin or haemoglobin cause proliferation and migration of human pulmonary artery smooth muscle cells
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -T Shackshaft, SJ Wort, GJ Quinlan, L Ramakrishnan
T Shackshaft, SJ Wort, GJ Quinlan, L Ramakrishnan, T. (2017). S112 Conditioned media from human pulmonary arterial endothelial cells treated with hepcidin or haemoglobin cause proliferation and migration of human pulmonary artery smooth muscle cells. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.118
“S112 Conditioned media from human pulmonary arterial endothelial cells treated with hepcidin or haemoglobin cause proliferation and migration of human pulmonary artery smooth muscle cells.” (2017) - Author: T Shackshaft, SJ Wort, GJ Quinlan, L Ramakrishnan