سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P177 Computed tomography diagnostic model for diagnosis of pulmonary hypertension

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319

سال انتشار : 2017

نویسنده : AJ Swift, M Chin, B Currie, CA Elliot, A Charalampopolous, S Rajaram, JM Wild, C Johns, DG Kiely

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {AJ Swift, M Chin, B Currie, CA Elliot, A Charalampopolous, S Rajaram, JM Wild, C Johns, DG Kiely},
  title = {P177 Computed tomography diagnostic model for diagnosis of pulmonary hypertension}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319
TI - P177 Computed tomography diagnostic model for diagnosis of pulmonary hypertension
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -AJ Swift, M Chin, B Currie, CA Elliot, A Charalampopolous, S Rajaram, JM Wild, C Johns, DG Kiely
AJ Swift, M Chin, B Currie, CA Elliot, A Charalampopolous, S Rajaram, JM Wild, C Johns, DG Kiely, T. (2017). P177 Computed tomography diagnostic model for diagnosis of pulmonary hypertension. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.319
“P177 Computed tomography diagnostic model for diagnosis of pulmonary hypertension.” (2017) - Author: AJ Swift, M Chin, B Currie, CA Elliot, A Charalampopolous, S Rajaram, JM Wild, C Johns, DG Kiely